Open Gym

Open Gym tillader brug af salen til selvtræning hvis det ønskes at udføre eget træningsprogram uafhængigt at dagens WOD.
Der vil i denne periode ikke være instruktion til rådighed.

Under Open Gym er der ikke den normale deltager begrænsning på 15 medlemmer, men det er dog stadig nødvendigt at tilmelde sig. Under Open Gym gælder alle centerets ordensregler.

Træning i bar overkrop ved Open Gym er ikke tilladt